O Banku

O Banku

Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest częścią grupy kapitałowej Pekao, skupionej wokół jednej z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej - Banku Pekao S.A.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych i działa  głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Centrala Banku mieści się w Warszawie, ale Bank prowadzi sprzedaż kredytów hipotecznych dla osób fizycznych oraz dla firm na terenie całego kraju.


Nasz Bank działając na rynku kredytów hipotecznych:

umożliwia finansowanie rynku nieruchomości i sektora publicznego środkami pozyskanymi na rynku kapitałowym,
prowadzi działalność zawężoną do udzielania kredytów hipotecznych oraz finansowania sektora publicznego,
posiada wyłączne prawo emisji listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansowana jest działalność kredytowa Banku,
ma obowiązek ustalania wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości określającej wartość nieruchomości w perspektywnie długookresowej.

Listy Zastawne są papierem wartościowym o wysokim poziomie bezpieczeństwa potwierdzonym bardzo wysokim ratingiem nadanym przez Fitch Ratings w grudniu 2010.

Dowiedz się wiecej o listach zastawnych


Dodatkowe informacje


 

Uwaga: od 25.02.2019 r. nowy adres
siedziby Pekao Banku Hipotecznego.

 

Siedziba Banku:

 

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

ul. Skierniewicka 10A

01-230 Warszawa

tel.: +48 22 85 21 900, 85 21 901

fax: +48 22 852 61 23

e-mail: poczta@pekaobh.pl

 

Dane rejestrowe:

 

KRS 27441 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP  527-10-28-697

Kapitał zakładowy 223 000 000,00 

 

www.pekaobh.pl

 


Powrót do strony głównej

 
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)