O Banku

O Banku

Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest częścią grupy kapitałowej Pekao, skupionej wokół jednej z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej - Banku Pekao S.A.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych i działa  głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Centrala Banku mieści się w Warszawie, ale Bank prowadzi sprzedaż kredytów hipotecznych dla osób fizycznych oraz dla firm na terenie całego kraju.


Nasz Bank działając na rynku kredytów hipotecznych:

  • umożliwia finansowanie rynku nieruchomości i sektora publicznego środkami pozyskanymi na rynku kapitałowym,
  • prowadzi działalność zawężoną do udzielania kredytów hipotecznych oraz finansowania sektora publicznego,
  • posiada wyłączne prawo emisji listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansowana jest działalność kredytowa Banku,
  • ma obowiązek ustalania wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości określającej wartość nieruchomości w perspektywie długookresowej,
  • Listy Zastawne są papierem wartościowym o wysokim poziomie bezpieczeństwa potwierdzonym bardzo wysokim ratingiem nadanym przez Fitch Ratings w grudniu 2010.

Dodatkowe informacje


 

Siedziba Banku:

 

Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

ul. Wołoska 18

02-675 Warszawa

tel.: +48 22 85 21 900, 85 21 901

fax: +48 22 852 61 23

e-mail: poczta@pekaobh.pl

 

Dane rejestrowe:

 

KRS 27441 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP  527-10-28-697

Kapitał zakładowy 223 000 000,00 

 

www.pekaobh.pl

 


Powrót do strony głównej

 
Kontakt
Infolinia: +48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)