Kariera

Kariera

 

 

Dołącz do nas !

 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. to stabilne i przyjazne miejsce pracy.

Oferujemy możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz pełnego wykorzystania i rozwinięcia posiadanych umiejętności. Jeśli uważasz, że jesteś właśnie Tą osobą, której szukamy, skontaktuj się z nami i prześlij swoją aplikację.  

Wszystkich zainteresowanych pracą w Naszym Banku zapraszamy do przesyłania swojego życiorysu zawodowego opatrzonego klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz listu motywacyjnego na adres:

rekrutacja@pekaobh.pl

 

 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. – wiodąca instytucja na rynku bankowości hipotecznej w Polsce, poszukuje kandydatów do pracy na następujące stanowiska:

 

Analityk Kredytowy

 

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach obecnego procesu rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne przesłane do Banku powinny zawierać następująca klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym [w związku z ogłoszeniem nr PBH/     /20xx].

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji. Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: rekrutacja@pekaobh.pl w tytule maila wpisując „wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Bank. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Bankiem pod adresem e-mail: iod@pekaobh.pl, telefonicznie: 22 852 19 00 lub pisemnie na adres siedziby Banku (Wołoska 18, 02-675 Warszawa).

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Bank – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Bank może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 
Kontakt
0 22 852 19 37 - Infolinia