Przydatne linki

Przydatne linki

Linki do portali i serwisów internetowych instytucji finansowych. Z niektórymi współpracujemy, inne stanowią cenne źródło informacji finansowych i gospodarczych.

Bank Pekao SA

www.pekao.com.pl

 

Narodowy Bank Polski

www.nbp.pl

 

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

www.ehipoteka.pl

 

Związek Banków Polskich

www.zbp.pl

 

Komisja Nadzoru Finansowego

www.knf.gov.pl

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

www.kdpw.com.pl

 

Ministerstwo Finansów

www.mf.gov.pl

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

www.bfg.pl

 

Biuro Informacji Kredytowej

www.bik.pl

 

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza

www.kig.pl

 


 
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)