Kredyty hipoteczne dla Klientów indywidualnych

Kredyty hipoteczne dla Klientów indywidualnych

 

Chcesz sfinansować swoje plany mieszkaniowe? Sprawdź naszą ofertę kredytów hipotecznych:

 

Udzielamy kredytów w PLN i finansujemy do 90% wartości nieruchomości (nie więcej niż 100% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości).

Proponujemy długi okres kredytowania – nawet to 32,5 roku przy kredycie na budowę nieruchomości,  dzięki czemu raty kredytu nie są dużym obciążeniem dla Twojego domowego budżetu.

Akceptujemy dochody z wielu źródeł, dzięki czemu możesz zwiększyć swoją zdolność kredytową.

Wymagamy minimum formalności, a wstępną decyzję kredytową otrzymasz w 2 dni.

 


 

Na jakie cele możesz przeznaczyć kredyt?

 • Zakup nieruchomości na rynku wtórnym
 • Zakup od dewelopera nieruchomości oddanej do użytkowania
 • Budowa nieruchomości
 • Przebudowa nieruchomości podwyższająca jej wartość
 • Modernizacja nieruchomości podwyższająca jej standard
 • Remont lub prace wykończeniowe
 • Spłata kredytów/pożyczek na cele mieszkaniowe związane z nieruchomością zaciągnięte w innych instytucjach finansowych


Jakie źródła dochodów akceptujemy?

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na zastępstwo i na czas określony
 • Dochody z działalności wykonywanej osobiście (umowa zlecenia, umowa o dzieło, działalność artystyczna, kontrakty menedżerskie, powołanie do zarządów i rad nadzorczych) – minimalny okres uzyskiwania dochodu co najmniej 12 miesięcy,
 • Emerytura i renta przyznana na czas nieokreślony,
 • Działalność gospodarcza ( KPiR, ryczałt lub karta podatkowa) – w formie jednoosobowej działalności i spółek osobowych – minimalny okres uzyskiwania dochodu – 12 miesięcy

 

Podstawowe parametry kredytu:

 

Waluta kredytu  PLN                         
Maksymalne LTV  90% (100% BHWN)
Maksymalna kwota kredytu  1 mln PLN
Wkład własny  min. 10%, w całości wnoszony przed wypłatą kredytu
Okres spłaty kredytu  ax. 30 lat (32,5 roku dla kredytu na budowę)
Maksymalny wiek kredytobiorcy       67 lat na moment spłaty ostatniej raty kredytu
Oprocentowanie  zmienne, Wibor 6M + stała marża banku
Sposób spłaty  raty równe i malejące

 

 

 


Porót na stronę główną

 

Ważne informacje:

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu hipotecznego wynosi 3,80 % i wyliczona została przy następujących założeniach:
a) Całkowita kwota kredytu – 290 tys. zł; kredyt zaciągnięty na okres 25 lat, 300 rat do spłaty, wniesiony wkład własny - 20%, zmienne oprocentowanie kredytu – 3,64 % wyliczone jako suma prognozowanego wskaźnika o charakterze referencyjnym (WIBOR 6M) na dzień zawarcia kredytu hipotecznego obowiązującej w Banku (1,79%) i marży Banku w wysokości (1,85%), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1 475,09 zł.
b) Całkowity koszt kredytu – średni łączny odsetkowy koszt kredytu  156 tys. zł  wraz z  uwzględnieniem następujących kosztów, w tym ponoszonych z tytułu zawarcia umów dodatkowych: podatek PCC od hipoteki - 19 zł, opłata za przyznanie kredytu 1%,
c) Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 446 tys. zł
d) Umowa będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej Umowy hipoteką.

Reprezentatywny przykład jest przygotowany na podstawie warunków, na których Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie Umów przy uwzględnieniu w tych umowach średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku Umów.

Reprezentatywny przykład został przygotowany na podstawie danych na dzień 23.01.2019 r. 

 

 * WIBOR – wyrażony procentowo wskaźnik o charakterze referencyjnym, na dzień zawarcia Umowy będący średnią arytmetyczną stóp procentowych oferowanych przez wybrane główne banki dla lokat w PLN na warszawskim rynku międzybankowym, ustalany każdego dnia roboczego o godz. 11.00, dystrybuowany przez serwis Bloomberg, Reuters lub inny serwis informacyjny, publikowany przez Bank na jego stronie internetowej kolejnego dnia roboczego do godz. 9.30,
Prognoza oparta jest na kształtowaniu się wskaźnika referencyjnego (WIBOR) w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r. przy założeniu, ze wskaźnik referencyjny nie ulegnie drastycznym zmianom.


Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027441, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-10-28-697, o kapitale zakładowym w wysokości: 223.000.000 zł, przy czym wysokość kapitału wpłaconego wynosi: 223.000.000

 


 

 

 

 

 
Zobacz także
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)