Finansowanie nieruchomości komercyjnych

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

 

 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. specjalizuje się w finansowaniu nieruchomości komercyjnych.


 

Kogo finansujemy

 

·         Przedsiębiorcy   prowadzący   działalność   gospodarczą   minimum

        6 miesięcy niezależnie od formy prawnej (nie dotyczy SPV)

·         Spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) założone wyłączenie dla celów realizacji finansowanego przez Bank projektu w formie project finance

·          Każdy kredytobiorca musi prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce

 


 

Rodzaje kredytów

 

·        Kredyt hipoteczny długterminowy na finansowanie nieruchomości typu:

            - Lokale/ obiekty biurowe

            - Lokale/ obiekty handlowe

            - Magazyny/ centra logistyczne

 

 Bank finansuje zarówno fazę budowlaną jak i inwestycyjną.


 

Podstawowe parametry nieruchomości

 

·          nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny

·          położenie na terenie Polski

·         zapewniony dostęp do drogi publicznej

·         zapewniony dostęp do odpowiedniej infrastruktury gwarantującej możliwość użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem


Podstawowe zabezpieczenia spłaty kredytu 

·         Wpisana na pierwszym miejscu hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu

·         Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia Nieruchomości, obejmująca ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż ustalona w Umowie Kredytu

·          Weksel własny in blanco

·          Kaucja w wysokości min.1,5 –krotnej raty kapitałowo-odsetkowej

·          Pełnomocnictwa do rachunków kredytobiorcy

·          Cesja wierzytelności z umów najmu (jeśli dotyczy)

·          Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce celowej (jeśli dotyczy)

 


Lista przykładowych wymaganych dokumentów

 


 

Zapraszamy do współpracy

oraz do obejrzenia Galerii inwestycji.


 
Kontakt
0 22 852 19 37 - Infolinia